HOT NEWS

Others News

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
1 ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน jirapha 5
2 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ jirapha 6
3 ขอเชิญชวนเข้าใช้งานแหล่งสืบค้นข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี jirapha 5
4 ขอเชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. jirapha 8
5 ขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 jirapha 5
6 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ขอเชิญชวนใช้งานระบบ ผ่าน LINE @TARR jirapha 36
7 ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน jirapha 45
8 วช. ขยายเวลาเปิดรับการส่งบทความผลงานวิจัย นการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ ในงาน เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 jirapha 38
9 ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 "โครงการเผ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ" jirapha 88
10 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 jirapha 79

Page 1 of 28

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
joomla template