HOT NEWS

Others News

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563 jirapha 53
12 มหาวิทยาลัยทักษิณขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ jirapha 93
13 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sceiences มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ jirapha 93
14 ขอคำปรึกษานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับการระบาดของโรค COVID-19 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา jirapha 74
15 เผยแพร่ผลงานการประกวด Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019 :(TE-IT 2019) jirapha 79
16 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม jirapha 71
17 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 "NU Research Foresight: Beyond 30 years" jirapha 163
18 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 "รัฐประศาสนศาสตร์ กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค NEW NORMAL" jirapha 165
19 ขอขยายเวลารับสมัครบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2020) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conf jirapha 385
20 ขอเชิญชวนท่าน...ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ สพฉ. สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้แผนงานวิจัย "การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)" jirapha 165

หน้า 2 จาก 30

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
joomla template