HOT NEWS

Others News

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์ The 8th PSU Education Conference “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” Administrator 177
62 ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) Administrator 207
63 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาประจำปี เรื่อง "ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย" Administrator 216
64 ขอเชิญเข้าชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ Administrator 118
65 ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความหัวข้อ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า" Administrator 144
66 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 (ICIET2019) Administrator 170
67 ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Administrator 105
68 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ Administrator 120
69 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562 Administrator 160
70 ขอเชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน" Administrator 141

หน้า 7 จาก 22

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
joomla template