HOT NEWS

Others News

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอบ ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563 Administrator 104
62 กรมป่าไม้เปิดรับข้อเสนอการขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2563 (ITTO) Administrator 127
63 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2563 Administrator 119
64 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "NeuroLeadership for Innovative and Strategic executives (NISE)" ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรม และกลยุทธ์ Administrator 118
65 ขอเชิญร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 Administrator 120
66 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ Administrator 125
67 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) Administrator 112
68 ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" Administrator 109
69 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 Administrator 109
70 ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 17 Administrator 140

หน้า 7 จาก 30

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
joomla template