HOT NEWS

Others News

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (TNIAC 2020) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR 2020) Administrator 232
92 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Academin Forum : In Celebration of the 77th Anniversary of Kasetsart University Administrator 280
93 ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพือ่พิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 Administrator 165
94 ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน Administrator 138
95 The 2020 Franco-Thai Scholarship Program Administrator 161
96 การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาพารา ประจำปี 2564 Administrator 134
97 ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน 1.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์ 2.วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ Administrator 175
98 ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563 เรื่อง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ Administrator 221
99 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง "บทบาทอุดมศึกษาไทย: การพัฒนาผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruptive Technology" Administrator 302
100 ขอเชิญเข้าร่วม และส่งบทความในงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2019) Administrator 179

หน้า 10 จาก 30

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
joomla template