HOT NEWS

Others News

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอเชิญส่งบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ jirapha 36
2 ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วารสารวาระคาม / วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) และวารสารน jirapha 32
3 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) jirapha 33
4 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทความด้านการศึกษาทางไกล เพื่อเผยแพร่ลงวารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL) jirapha 40
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563 jirapha 39
6 มหาวิทยาลัยทักษิณขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ jirapha 73
7 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sceiences มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ jirapha 75
8 ขอคำปรึกษานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับการระบาดของโรค COVID-19 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา jirapha 60
9 เผยแพร่ผลงานการประกวด Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019 :(TE-IT 2019) jirapha 62
10 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม jirapha 58

หน้า 1 จาก 30

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
joomla template