HOT NEWS

Others News

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วารสารวาระคาม / วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) และวารสารน jirapha 86
22 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) jirapha 109
23 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทความด้านการศึกษาทางไกล เพื่อเผยแพร่ลงวารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL) jirapha 108
24 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563 jirapha 97
25 มหาวิทยาลัยทักษิณขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ jirapha 132
26 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sceiences มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ jirapha 140
27 ขอคำปรึกษานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับการระบาดของโรค COVID-19 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา jirapha 106
28 เผยแพร่ผลงานการประกวด Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019 :(TE-IT 2019) jirapha 109
29 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม jirapha 99
30 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 "NU Research Foresight: Beyond 30 years" jirapha 210

หน้า 3 จาก 31

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
joomla template