HOT NEWS

Others News

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย" ครั้งที่ 6 jirapha 30
42 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2019) jirapha 58
43 ขอเชิญสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและด้านพลังงานทดแทน jirapha 27
44 ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561 jirapha 25
45 ประชาสัมพันธ์การับบริการสำรวจข้อมูลของ มรภ.ยะลา Administrator 84
46 วารสารวิชาการ กสทช. มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย Administrator 123
47 มูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562 (Rice Innovation Awards 2019) Administrator 118
48 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 5 Administrator 100
49 เชิญชวนส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Administrator 162
50 เชิญชวนส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Administrator 116
51 การประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Administrator 199
52 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019) Administrator 257
53 วช. จัดโครงการ "การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562" Administrator 162
54 เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Administrator 132
55 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 Administrator 154
56 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 Administrator 151
57 การจัดสัมมนา เรื่อง "เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์" Administrator 140
58 ประชุมวิชาการนานาชาติ 4th TICC Thailand International College Consortium (TICC) Administrator 187
59 การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 9 Administrator 189
60 ม.บูรพาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Administrator 204

หน้า 3 จาก 9

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>
joomla template