HOT NEWS

ปีงบฯ 2561

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อบรมจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์. Administrator 97
2 สบวพ.นำทีมนักวิจัยดูงาน CP-CROP Administrator 94
3 บก.วารสารเทคโนโลยีสุรนารี รับรางวัลในโอกาสได้รับการตอบรับเข้าฐานข้อมูล Scopus Administrator 130
4 คกก.จริยธรรมในมนุษย์ ดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น Administrator 123
5 ประชุมชี้แจง กรอบหัวข้อวิจัยและยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561. Administrator 114
6 อธิการบดีและผู้บริหาร มทส. เข้าเยี่ยมชมและหารืองานวิจัยสซ. Administrator 140
7 การรายงานความก้าวหน้าของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CoE) Administrator 182
8 มทส.หารือ ศภ.6 จัดตั้งศูนย์ ITC Administrator 180
9 สบวพ.จัดอบรมวิธีการเขียนโครงการวิจัยในมนุษย์ Administrator 201

joomla template