HOT NEWS

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทส.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:35

นักวิจัย มทส. รับรางวัล Silver Award จากการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

นักวิจัย มทส. รับรางวัล Silver Award จากการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:10

อาจารย์มทส.รับรางวัล Best Paper Award

อาจารย์มทส.รับรางวัล Best Paper Award

  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:13

วช.ลงนามความร่วมมือสร้างมาตรฐานวิจัยในคนร่วมกับสถาบันภาคี

วช.ลงนามความร่วมมือสร้างมาตรฐานวิจัยในคนร่วมกับสถาบันภาคี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:27

ขอเชิญอบรมโครงการ "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน" รุ่นที่ 17

ขอเชิญอบรมโครงการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:272

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 17

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 17

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัด ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:453

ใช้คลื่นวิทยุติดตาม "งูจงอาง" พิทักษ์พญาอสรพิษไม่ให้สูญพันธุ์

ใช้คลื่นวิทยุติดตาม

งูจงอาง (King Cobra) พญาอสรพิษที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารงูทั้งมวล จัดเป็นงูพิษขนาดใ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:89

นศ.วิศวะฯเคมี รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี/ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คว้ารางวัล Best Paper Award

นศ.วิศวะฯเคมี รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี/ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คว้ารางวัล Best Paper Award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญรางวั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:319

อธิการบดีและผู้บริหาร มทส. เข้าเยี่ยมชมและหารืองานวิจัยสซ.

อธิการบดีและผู้บริหาร มทส. เข้าเยี่ยมชมและหารืองานวิจัยสซ.

  วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2561) รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:285

วารสาร SJST ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS

วารสาร SJST ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS

ขอแสดงความยินดีกับวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology (SJST) ดำเนินกา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:504

co-walk มทส.” ผลงานวิจัยของคนไทย ชนะเลิศ Leaders in Innovation Fellowships

co-walk มทส.” ผลงานวิจัยของคนไทย ชนะเลิศ Leaders in Innovation Fellowships

นักวิจัยไทยสร้างชื่อในเวทีระดับนานาชาติ โดยผลงานวิจัย เรื่อง “เครื่องช่วยพยุงเดินต้า... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:401

งานวิจัยนศ.มทส.ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Index Journal

งานวิจัยนศ.มทส.ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Index Journal

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุวัติ อุ่นคำ นักศึกษาปริญญาเอกทุนกาญจนาภิเษก และ ศ.ดร.วิภา ส... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:465

อธิการบดี พบบุคลากร มทส.

 อธิการบดี พบบุคลากร มทส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรม “อธิการบดี พบบุคลากร มทส.” เมื่อวันที่ 29 มก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:386

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. รับรางวัล เนื่องในวันนักประดิษฐ์

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. รับรางวัล เนื่องในวันนักประดิษฐ์

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ซึ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:420

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เจ้าหน้าที่สบวพ.คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดีมาก

เจ้าหน้าที่สบวพ.คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดีมาก

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด และ ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:13

ประชุมเครือข่าย C-วิจัย และ เครือข่าย C-อพ.สธ.

 ประชุมเครือข่าย C-วิจัย และ เครือข่าย C-อพ.สธ.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:81

พนักงาน มทส. ผู้มีผลงานดีเด่น

พนักงาน มทส. ผู้มีผลงานดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) แสดง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:165

อบรมจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์.

อบรมจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์.

วันนี้(21 มีนาคม 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:277

สบวพ.นำทีมนักวิจัยดูงาน CP-CROP

สบวพ.นำทีมนักวิจัยดูงาน CP-CROP

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2561 อ.ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:243

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Science and Technology (SJST) ได้รับการตอบรับเข้าฐานข้อมูล Scopus

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Science and Technology (SJST) ได้รับการตอบรับเข้าฐานข้อมูล Scopus

ขอแสดงความยินดี SJST วารสารไทยลำดับที่ 9 ที่เข้าฐานข้อมูล Scopus ขอแสดงความยินดีกับ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:324

ประชุมชี้แจง กรอบหัวข้อวิจัยและยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561.

ประชุมชี้แจง กรอบหัวข้อวิจัยและยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561.

  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:305

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่3

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่3

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 10.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการราย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:350

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่2

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการรายงานค... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:366

รายงานความก้าวหน้า CoE

รายงานความก้าวหน้า CoE

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการราย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:345

มทส.หารือ ศภ.6 จัดตั้งศูนย์ ITC

มทส.หารือ ศภ.6 จัดตั้งศูนย์ ITC

วันนี้ (5 มกราคม 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:396

สบวพ.จัดอบรมวิธีการเขียนโครงการวิจัยในมนุษย์

สบวพ.จัดอบรมวิธีการเขียนโครงการวิจัยในมนุษย์

วันนี้ (5 มกราคม 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการอบรมหัวข... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:442

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสบวพ.

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสบวพ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:715

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดโครงการฝึกอบ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:6

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2562 ใ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:6

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุม วิชาการระดับช... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:16

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Advanced Research Ethics Training Course

สำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Department of Bi... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:15

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ นักวิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:28

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย UMAP Research Net 2018

สกอ.ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาจัดทำ ข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net เพื่อขอรับทุ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:31

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่า... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:13

ขอเชิญสมัครเข้ารับคัดเลือก รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:57

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:41

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:79

มรภ.บุรีรัมย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสัตว์ทดลองและวิจัยในมนุษย์

มรภ.บุรีรัมย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสัตว์ทดลองและวิจัยในมนุษย์

วันนี้ (2 พ.ค. 2561) อ.ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:71

สวทช.เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลการ STEM

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:107

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนให้ดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบและแนวทาง เชื่อมโ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:110

สวทช.เปิดรับ ทุนนักวิจัยแกนนำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:90

 
joomla template