HOT NEWS

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทส.

โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทส. ปีงบฯ 2562

โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทส. ปีงบฯ 2562

โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ  2562 ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:436

มทส. รับถ้วยพระราชทาน Platinum Award ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

มทส. รับถ้วยพระราชทาน Platinum Award ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:80

อาจารย์มทส. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

อาจารย์มทส. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:68

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ที่ได้รับรางวัล "The winner best poster prize"

 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาช... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:119

อาจารย์วิศวกรรมเซรามิก มทส. รับรางวัลทุนวิจัยระดับนานาชาติ Bernd Rode 2017

อาจารย์วิศวกรรมเซรามิก มทส. รับรางวัลทุนวิจัยระดับนานาชาติ Bernd Rode 2017

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:94

ขอแสดงความยินดีกับนศ.บัณฑิตศึกษาชีวเคมี ในโอกาสได้รับรางวัล

 ขอแสดงความยินดีกับนศ.บัณฑิตศึกษาชีวเคมี ในโอกาสได้รับรางวัล

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาชีวเคมี จากหน่วยวิจัยชีว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:95

สบวพ.ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

สบวพ.ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รักษาการแทนอธิการบดี มท... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:121

ขอแสดงความยินดีกับรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ได้รับรางวัล The best paper

ขอแสดงความยินดีกับรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ได้รับรางวัล The best paper

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ได้รับรางวัล The best paper ประเภท Dis... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:167

การประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2016

การประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2016

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ยึดตามวันที... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:167

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรม กา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:281

ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

เทคโนธานี มทส. ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:105

กรอบช่วงเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น ประจำปีการศึกษา 2559

 กรอบช่วงเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น  ประจำปีการศึกษา  2559

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งกรอบเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ทางวิชาก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:195

อาจารย์มทส. ได้รับรางวัล Ajinomoto Award

อาจารย์มทส. ได้รับรางวัล Ajinomoto Award

  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:143

ผลงานนวัตกรรมของ มทส. คว้า 2 รางวัล จากโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม NESP Innovation Award 2017

ผลงานนวัตกรรมของ มทส. คว้า 2 รางวัล จากโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม NESP Innovation Award 2017

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ มทส. ในโอกาสที่ ผลงานนวัตกรรมของได้รับรางวัลจากโครงการ ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:157

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สบวพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2560

สบวพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:69

สบวพ.ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์

สบวพ.ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:111

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สบวพ.ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สบวพ.ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สบวพ.ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 2 ท่าน ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:98

พนักงานสบวพ.ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

 พนักงานสบวพ.ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิตตานันท์ ติกุลและคุณอนุรักษ์ เผยกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:331

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเข้าศึกษาดูงาน สบวพ.

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเข้าศึกษาดูงาน สบวพ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:475

สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัย ทาง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:630

สบวพ. สัมมนาประจำปี 2559

สบวพ. สัมมนาประจำปี 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี สัมมนาเรื่อง“การพัฒนางานประจำ สู่การวิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:546

พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์. ระหว่าง มทส. และ มภสน.

พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์. ระหว่าง มทส. และ มภสน.

  พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทค... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:529

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานวิจัย มทส. ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานวิจัย มทส. ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

  เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:652

สบวพ.ร่วมกับ FERCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course

สบวพ.ร่วมกับ FERCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:600

ขอแสดงความยินดีกับคุณดามธรรม

ขอแสดงความยินดีกับคุณดามธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายประสานงานกา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:648

ม.บูรพาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการวารสาร

ม.บูรพาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการวารสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้การต้อ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:890

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับรางวัล

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:907

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

Biotec ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ร่วมกับ สถาบันการจัดการ เทคโนโล... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:2

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กำหนดจัดงานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สถาบ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:5

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ TSU-AFBE International Conference 2018

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFEE... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:57

เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2561

คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:91

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทความตีพิม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:81

RJAS ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์

มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดทำวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES เพื่อสนับสนุนใ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:88

ขอเชิญร่วมงาน ICIE2017

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ การประชุมทาง วิชาการระดับนานาชา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:95

สถาบันวิทยาการ สวทช.ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสีเขียว

สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดฝึกอบรมหลักสู... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:92

สกอ. แจ้งผลบังคับใช้พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งเรื่อง แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราช บัญญัติควบคุมผลิตภ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:94

ขอเชิญเข้าร่วประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดให้มีประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษาระดั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:109

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ The6th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Conference "Digital Citize... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:115

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:109

มสธ.ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 6 หลักสูตร 1.หล... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:127

ขอเชิญเข้าร่วมงานวทท 43

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:90

 
joomla template