HOT NEWS

อื่นๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

มทส.

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3 โปรแกรม 1. แผ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:15

สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564

สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564

สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564 ขั้นตอนสำคัญ ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:33

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้แสงซินโครตรอนในกรณีศึกษา PM2.5 and Characterization

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้แสงซินโครตรอนในกรณีศึกษา PM2.5 and Characterization

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้แสงซินโครตรอนในกรณีศึกษา PM2.5 and Characterizatio... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:104

วช. การเสนอขอรับทุน วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด

วช. การเสนอขอรับทุน วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การเสนอขอรับทุน วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:80

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยไปจัดแสดงในงาน Bio Asia Pacific 2020

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยไปจัดแสดงในงาน Bio Asia Pacific 2020

  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยไปจัดแสดงในงาน Bio Asia Pacific 2020 ในวั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:73

วช.เปิดรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021)

วช.เปิดรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2RfwRSk   กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัต... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:136

ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers"

ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers" โดย อาจารย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:156

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง" เพื่อร่วมพัฒนาแผนวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

  สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจไก่โคราช ขอเชิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:119

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน วันที่ 8 พ.ค. 62 เวลา 9.00-12... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:843

จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์

จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรมการใช้ระบบสารสน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:799

สบวพ. ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC

สบวพ. ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:1037

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน “งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ”

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน “งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ”

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน “งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ” ให้กับสถาบันอุ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:1075

ขอเชิญส่งผลงานบทความวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6

ขอเชิญส่งผลงานบทความวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6

ขอเชิญส่งผลงานบทความวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6 กำหนดจัดงานวันที่ 6 มิถุนา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:956

ผู้ประเมินจาก SIDCER และ FERCAP เข้าตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้ประเมินจาก SIDCER และ FERCAP เข้าตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:1245

งานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

งานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยมี ผศ. ดร.พนมศํกดิ์ มีมนต์ อาจาร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:798

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นายดามธรรม จินากูล พนักงานสายปฏิบัติการวิชา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:1086

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นายดามธรรม จินากูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:1115

มทส. ร่วมลงนาม MOU ต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

มทส. ร่วมลงนาม MOU ต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561) รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม แ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:1152

MOU การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System.

MOU การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System.

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวแทน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:886

พิธีลงนามและมอบเกียรติบัตรนักวิจัยรุ่นใหม่

พิธีลงนามและมอบเกียรติบัตรนักวิจัยรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:963

สบวพ.จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561

สบวพ.จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561​ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561 ในหัวข้อ ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:1004

การเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์

การเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์

  วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:1012

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสานฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสานฉบับมนุษยศา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:6

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการและพัฒนาวารสารให้ตรงตามระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO 2.0 รุ่นที่ 1"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการและพัฒนาวารสารให้ตรงตามระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO 2.... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:20

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https:/... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:21

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 The 4th Nat... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:22

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการคณะ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:30

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journa... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:53

ขอเชิญเข้าร่วมเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ด้านแรงงาน ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:23

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารพัฒนาสังคม และยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน: Citizen Engagement"

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารพัฒนาสังคม และยุท... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:39

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8 แบบ New Normal เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8 แบบ New Normal เรื่อ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:26

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ "Social Innovation in the Era of Global Changes after Covid-19 Crisis: นวัตกรรมสังคมในยุ…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 25... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:48

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:44

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 Global Goals, Local Actions: Looking Bank and Moving Forward 2021

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12  Global Goals, Local Actions: Looking Bank and Moving Forward 2021

ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:36

ขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา ส่งบทความวิจัยและวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมาหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา ส่งบทความวิจัยและวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมาหาวิทยาลัยวง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:94

 
joomla template