HOT NEWS

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทส.

สบวพ.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการทุนวิจัยริเริ่มสำหรับอนาคต (Forthcoming Research Initiative).

สบวพ.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการทุนวิจัยริเริ่มสำหรับอนาคต (Forthcoming Research Initiative).

ดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2vtauC1 หนังสือที่ อว 7421(5)/ว5 ลว 28 ก.... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:21

(New) บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) Cross Cutting Technology รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

(New) บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) Cross Cutting Technology รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอยกเลิกฉบับก่อนหน้านี้ และใช้ประกาศฉบับ (New) ที่ปรากฏด้านล่างนี้แทนขอยกเลิกฉบับก่อนหน้านี้ ห... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:32

แจ้งเปลี่ยนการใช้งานระบบ NRMS เป็นระบบ NRIIS

แจ้งเปลี่ยนการใช้งานระบบ NRMS เป็นระบบ NRIIS

  แจ้งเปลี่ยนการใช้งานระบบ NRMS เป็นระบบ NRIIS ตามที่ ได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่ง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:48

[ยกเลิกฉบับนี้]บพข.ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบ 2563 "แผนงานการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: loT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยง"

[ยกเลิกฉบับนี้]บพข.ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบ 2563

ยกเลิกฉบับนี้ และขอใช้ฉบับใหม่ คลิกดูรายละเอียด     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:43

เชิญชวนนักวิจัย ทำวิจัยสู้ภัย COVID-19 ร่วมกับ Prof. Dr.James R. Ketudat-Cairns

เชิญชวนนักวิจัย ทำวิจัยสู้ภัย COVID-19 ร่วมกับ Prof. Dr.James R. Ketudat-Cairns

  เชิญชวนนักวิจัย ทำวิจัยสู้ภัย COVID-19 ร่วมกับ Prof. Dr.James R. Ketudat-Cairns   ติดต่อได้... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:29

ขอเชิญ นักวิจัยที่ใช้สัตว์ฯ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" IAD Award

ขอเชิญ นักวิจัยที่ใช้สัตว์ฯ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ

  ขอเชิญ นักวิจัยที่ใช้สัตว์ฯ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:34

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization)

  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอฉบับส... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:73

ขอเลื่อนการอบรมจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “Human Subject Protection Course” โดยไม่มีกำหนด

ขอเลื่อนการอบรมจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์  หัวข้อ “Human Subject Protection Course” โดยไม่มีกำหนด

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเลื่อนการอบรมจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “Human Subject Pr... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:43

วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021)

วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021)

วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ใ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:74

ขอเชิญรับฟังบรรยายหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยริเริ่มสำหรับอนาคตและแนะนำการใช้โปรแกรม Orbit Intelligence

ขอเชิญรับฟังบรรยายหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยริเริ่มสำหรับอนาคตและแนะนำการใช้โปรแกรม Orbit Intelligence

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำโครงการทุนวิจัยริเริ่มสำหรับอนาคต (Forthcoming Research Initiative... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:86

สวก. ได้พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตร (ระบบ TARR) "คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย"

สวก. ได้พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตร (ระบบ TARR)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตร ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:114

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Research Forum มทส.กับการวิจัยด้านสมุนไพร เพื่อร่วมระดมความคิด"

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ที่ https://bit.ly/30jbpzB อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:201

อววน.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2563

อววน.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:297

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน วันที่ 8 พ.ค. 62 เวลา 9.00-12... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:446

จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์

จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรมการใช้ระบบสารสน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:433

สบวพ. ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC

สบวพ. ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:579

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน “งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ”

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน “งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ”

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน “งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ” ให้กับสถาบันอุ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:616

ขอเชิญส่งผลงานบทความวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6

ขอเชิญส่งผลงานบทความวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6

ขอเชิญส่งผลงานบทความวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6 กำหนดจัดงานวันที่ 6 มิถุนา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:530

ผู้ประเมินจาก SIDCER และ FERCAP เข้าตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้ประเมินจาก SIDCER และ FERCAP เข้าตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:766

งานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

งานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยมี ผศ. ดร.พนมศํกดิ์ มีมนต์ อาจาร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:409

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นายดามธรรม จินากูล พนักงานสายปฏิบัติการวิชา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:660

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นายดามธรรม จินากูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:674

มทส. ร่วมลงนาม MOU ต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

มทส. ร่วมลงนาม MOU ต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561) รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม แ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:736

MOU การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System.

MOU การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System.

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวแทน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:543

พิธีลงนามและมอบเกียรติบัตรนักวิจัยรุ่นใหม่

พิธีลงนามและมอบเกียรติบัตรนักวิจัยรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:629

สบวพ.จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561

สบวพ.จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561​ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561 ในหัวข้อ ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:683

การเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์

การเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์

  วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:671

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญเข้าร่วมประชึมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 "งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"

ขอเชิญเข้าร่วมประชึมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 "งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:2

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:4

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:3

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:20

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:19

มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-MDC) เปิดรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 9 รุ่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-MDC) เปิดรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 9 รุ่น 1.เ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:16

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychi... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:17

เชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:29

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ  20th WPA Congress of Psychiatry และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychi... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:32

การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)

การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 The 6th National Conference on I... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:24

วช.ประกาศรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563

วช.ประกาศรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ht... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:36

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ "การใช้ฟูโดมิกส์เพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ภายใต้หัวข้อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ "การใช้ฟู... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:29

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพ่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพ่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดาวน์โห... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:32

 
joomla template