HOT NEWS

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทส.

เปิดรับสมัครโครงการ CE2Market Innovation Hubs

เปิดรับสมัครโครงการ CE2Market Innovation Hubs

เปิดรับสมัครโครงการ CE2Market Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Cretive E... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:97

นศ.วิศวะฯเคมี รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี/ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คว้ารางวัล Best Paper Award

นศ.วิศวะฯเคมี รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี/ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คว้ารางวัล Best Paper Award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญรางวั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:249

อธิการบดีและผู้บริหาร มทส. เข้าเยี่ยมชมและหารืองานวิจัยสซ.

อธิการบดีและผู้บริหาร มทส. เข้าเยี่ยมชมและหารืองานวิจัยสซ.

  วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2561) รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:232

วารสาร SJST ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS

วารสาร SJST ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS

ขอแสดงความยินดีกับวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology (SJST) ดำเนินกา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:397

co-walk มทส.” ผลงานวิจัยของคนไทย ชนะเลิศ Leaders in Innovation Fellowships

co-walk มทส.” ผลงานวิจัยของคนไทย ชนะเลิศ Leaders in Innovation Fellowships

นักวิจัยไทยสร้างชื่อในเวทีระดับนานาชาติ โดยผลงานวิจัย เรื่อง “เครื่องช่วยพยุงเดินต้า... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:341

งานวิจัยนศ.มทส.ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Index Journal

งานวิจัยนศ.มทส.ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Index Journal

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุวัติ อุ่นคำ นักศึกษาปริญญาเอกทุนกาญจนาภิเษก และ ศ.ดร.วิภา ส... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:396

อธิการบดี พบบุคลากร มทส.

 อธิการบดี พบบุคลากร มทส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรม “อธิการบดี พบบุคลากร มทส.” เมื่อวันที่ 29 มก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:340

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. รับรางวัล เนื่องในวันนักประดิษฐ์

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. รับรางวัล เนื่องในวันนักประดิษฐ์

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ซึ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:356

มทส. จับมือ การยางแห่งประเทศไทย ร่วมศึกษาวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสวนยางครบวงจร

มทส. จับมือ การยางแห่งประเทศไทย ร่วมศึกษาวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสวนยางครบวงจร

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:261

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักศึกษา คว้ารางวัล Best Paper Award

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักศึกษา คว้ารางวัล Best Paper Award

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:421

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สบวพ.รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สบวพ.รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในโอกาสคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:355

ผลงานของนักวิจัย มทส. จัดแสดงระดับนานาชาติและได้รับเลือกจาก สกว. ร่วมอบรมสหราชอาณาจักร

 ผลงานของนักวิจัย มทส. จัดแสดงระดับนานาชาติและได้รับเลือกจาก สกว. ร่วมอบรมสหราชอาณาจักร

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ อ. พ.ท. นพ.บุระ สินธุภากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:349

อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลฯได้รับรางวัลงานวิจัย

อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลฯได้รับรางวัลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนกมล ลีศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล Excelle... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:500

อาจารย์มทส.คว้า 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยจากงาน ICAMBBE

อาจารย์มทส.คว้า 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยจากงาน ICAMBBE

  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีช... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:539

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พนักงาน มทส. ผู้มีผลงานดีเด่น

พนักงาน มทส. ผู้มีผลงานดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) แสดง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:100

อบรมจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์.

อบรมจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์.

วันนี้(21 มีนาคม 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:203

สบวพ.นำทีมนักวิจัยดูงาน CP-CROP

สบวพ.นำทีมนักวิจัยดูงาน CP-CROP

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2561 อ.ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:182

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Science and Technology (SJST) ได้รับการตอบรับเข้าฐานข้อมูล Scopus

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Science and Technology (SJST) ได้รับการตอบรับเข้าฐานข้อมูล Scopus

ขอแสดงความยินดี SJST วารสารไทยลำดับที่ 9 ที่เข้าฐานข้อมูล Scopus ขอแสดงความยินดีกับ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:223

ประชุมชี้แจง กรอบหัวข้อวิจัยและยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561.

ประชุมชี้แจง กรอบหัวข้อวิจัยและยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561.

  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:243

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่3

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่3

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 10.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการราย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:299

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่2

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการรายงานค... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:319

รายงานความก้าวหน้า CoE

รายงานความก้าวหน้า CoE

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการราย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:302

มทส.หารือ ศภ.6 จัดตั้งศูนย์ ITC

มทส.หารือ ศภ.6 จัดตั้งศูนย์ ITC

วันนี้ (5 มกราคม 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:343

สบวพ.จัดอบรมวิธีการเขียนโครงการวิจัยในมนุษย์

สบวพ.จัดอบรมวิธีการเขียนโครงการวิจัยในมนุษย์

วันนี้ (5 มกราคม 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการอบรมหัวข... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:390

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสบวพ.

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสบวพ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:651

สบวพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2560

สบวพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:615

สบวพ.ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์

สบวพ.ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:585

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

สวทช.เปิดรับ ทุนนักวิจัยแกนนำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:12

ขอเชิญเสนอแผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก1) ในฐานะเป็นสำนักเชิงรุกสนับสนุนทุนให้ภา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:8

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ประ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:9

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

มหาวิทยาลัยรังสิตขอเชิญคณาจารย์และนักวิชาการจัดพิมพ์วารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS A... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:127

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:134

ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประสงค์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล และหน่วยงาน สถา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:149

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาตร์ประจำปี 2561

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:174

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิพม์เผยแพร่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น และ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:176

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ RESEARCH & Knowledge

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารนานาชาติ Rese... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:156

BRAND'S เปิดรับสมัครทุนวิจัย

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND's Health Resear... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:158

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร มรย.

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำวารสารวิชาการ "วารสารวิทยาศ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:151

ประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราช... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:179

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:179

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ขอเ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:199

 
joomla template