HOT NEWS

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

There are no translations available.

มทส.

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เสวนาวิชาการ “การสร้างทีมวิจัยและการบริหารโครงการระดับใหญ่อย่างมืออาชีพ”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เสวนาวิชาการ “การสร้างทีมวิจัยและการบริหารโครงการระดับใหญ่อย่างมืออาชีพ”

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ โครงการ Multi mentor system (MMS) กลุ่ม MMS6-ภาคอีสาน ขอเชิญร่วมก... Read more

Hits:34

ขอเชิญนักวิจัยเสนอ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2654

ขอเชิญนักวิจัยเสนอ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2654

  ขอเชิญนักวิจัยเสนอ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชา... Read more

Hits:96

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูณณ์ (Full Paper) ประจำปีงบ 63 "แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ" รอบเพิ่มเติม

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูณณ์ (Full Paper) ประจำปีงบ 63

(บพข.) ประกาศการรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่... Read more

Hits:123

ส.กทอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ส.กทอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

  สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุ... Read more

Hits:125

เชิญชมการเสวนาเรื่อง "สมุนไพรตัวเอกแห่งยุคCOVID-19 ฟ้าทะลายโจร" กับ สวก.

เชิญชมการเสวนาเรื่อง

ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด้วย “ฟ้าทะลายโจร” กับ สวก. เชิญชมการเสวนาเรื่อง "สมุนไพรตัวเอกแห่งยุคCOVID-1... Read more

Hits:109

ขยายเวลารับข้อเสนอ จาก 9 เม.ย. เป็น 13 พ.ค. 63 วช.รับข้อเสนอทุนวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021)

ขยายเวลารับข้อเสนอ จาก 9 เม.ย. เป็น 13 พ.ค. 63  วช.รับข้อเสนอทุนวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program  ประจำปี 2564 (FY2021)

  ขยายเวลารับข้อเสนอ จาก 9 เม.ย. เป็น 13 พ.ค. 63 วช.รับข้อเสนอทุนวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joi... Read more

Hits:148

ประกาศด่วน !! อว. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรม "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" วันนี้ถึง 14 เม.ย.63

ประกาศด่วน !! อว. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรม

ประกาศด่วน !! อว. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรม "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" วันนี้ถึง 14 เม.ย.63... Read more

Hits:150

สบวพ.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการทุนวิจัยริเริ่มสำหรับอนาคต (Forthcoming Research Initiative).

สบวพ.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการทุนวิจัยริเริ่มสำหรับอนาคต (Forthcoming Research Initiative).

ดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2vtauC1 หนังสือที่ อว 7421(5)/ว5 ลว 28 ก.... Read more

Hits:187

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน วันที่ 8 พ.ค. 62 เวลา 9.00-12... Read more

Hits:595

จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์

จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรมการใช้ระบบสารสน... Read more

Hits:567

สบวพ. ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC

สบวพ. ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการ... Read more

Hits:720

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน “งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ”

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน “งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ”

ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน “งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ” ให้กับสถาบันอุ... Read more

Hits:793

ขอเชิญส่งผลงานบทความวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6

ขอเชิญส่งผลงานบทความวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6

ขอเชิญส่งผลงานบทความวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6 กำหนดจัดงานวันที่ 6 มิถุนา... Read more

Hits:681

ผู้ประเมินจาก SIDCER และ FERCAP เข้าตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้ประเมินจาก SIDCER และ FERCAP เข้าตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย... Read more

Hits:931

งานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

งานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยมี ผศ. ดร.พนมศํกดิ์ มีมนต์ อาจาร... Read more

Hits:537

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นายดามธรรม จินากูล พนักงานสายปฏิบัติการวิชา... Read more

Hits:828

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นายดามธรรม จินากูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมก... Read more

Hits:842

มทส. ร่วมลงนาม MOU ต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

มทส. ร่วมลงนาม MOU ต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561) รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม แ... Read more

Hits:896

MOU การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System.

MOU การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System.

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวแทน... Read more

Hits:673

พิธีลงนามและมอบเกียรติบัตรนักวิจัยรุ่นใหม่

พิธีลงนามและมอบเกียรติบัตรนักวิจัยรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันว... Read more

Hits:746

สบวพ.จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561

สบวพ.จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561​ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561 ในหัวข้อ ... Read more

Hits:800

การเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์

การเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์

  วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒ... Read more

Hits:796

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน ด้านนิติ... Read more

Hits:3

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา ม... Read more

Hits:2

ขอเชิญชวนเข้าใช้งานแหล่งสืบค้นข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญชวนเข้าใช้งานแหล่งสืบค้นข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโล... Read more

Hits:5

ขอเชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

ขอเชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ในสาขาวิศ... Read more

Hits:6

ขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มห... Read more

Hits:5

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ กระบวนการยุติธรรม ที่สอดคล้องกับห... Read more

Hits:41

วช. ขยายเวลาเปิดรับการส่งบทความผลงานวิจัย นการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ ในงาน เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020

วช. ขยายเวลาเปิดรับการส่งบทความผลงานวิจัย (จากเดิม 15 พ.ค. เป็น 5 มิ.ย.63) ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาก... Read more

Hits:35

ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 "โครงการเผ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ"

ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 "โครงการเผ้าระวังแล... Read more

Hits:83

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้... Read more

Hits:73

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเชิญชวยส่งข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอวกาศ เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การ APSCO

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเชิญชวยส่งข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้าน... Read more

Hits:68

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจาก กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2564

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจาก กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำป... Read more

Hits:66

ขอเชิญชวนส่งบทความทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญชวนส่งบทความทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร... Read more

Hits:88

ขอแจ้งขยายเวลาส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ระดับชาติ ครั้งที่ 10 นานาชาติ ครั้งที่ 3

ขอแจ้งขยายเวลาส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ระดับชาติ ครั้งที่ 10 นานาชาติ ครั้งที่ ... Read more

Hits:71

 
joomla template