พิมพ์

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19:02 น. เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 12:06 น.

 

1. รายงานประเมินตนเอง (SAR)


2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

- ภาคผนวก 1
- ภาคผนวก 2