พิมพ์

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:05 น. เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:05 น.

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน

วันที่ 8 พ.ค. 62 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร