พิมพ์

สกว.ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 10:06 น. เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 09:06 น.

สำนักประสานงานฯ จัดงานประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัย "ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ"

รวมถึงการแนะแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จ.นครราชสีมา โดยมีกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยดังนี้

1. เกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ สำหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ ประมงและป่าไม้

2. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ส่วนผสมเชิงหน้าที่จากผลผลิตทางการเกษตและของเหลือทางการเกษตร

3. วัสดุชีวภาพจากผลิตผลแลของเสียจากการเกษตรและวัสดุเชิงหน้าที่สำหรับอาหารและผลผลิตทางการเกษตร

4. เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิต สำหรับผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร


Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) 

PDF : ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

MS Word : ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย : ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 

หมายเหตุ

- ทุนนี้ต้องร่วมกับผู้ประกอบการ ส่วนนวัตกรรมที่ได้จากทุนนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ สกว.

และต้นสังกัดของนักวิจัย ถ้าเอกชนร่วมทุนเพียง 20%

- หากเอกชนต้องการความเป็นเจ้าของเพื่อไม่ต้องการจ่ายเงินซื้อ ต้องรวมทุน 50% ใน in cash


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานประสานงานชุดโครงการ "อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ"

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 098-4824963

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

http://www.fb.com/AgriBiotTRF