พิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชระ วงค์วิริยะ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว ประจำปี 2554

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14:02 น.

            ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชระ วงค์วิริยะ ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) สังกัด ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2554 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยง และใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด ได้รับเงินรางวัลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ที อี คิว จำกัด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รวมทั้ง ใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สังกัด และคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณข่าวจาก : http://www.facebook.com/note.php?note_id=243750618987049