พิมพ์

แถลงข่าวงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 15:01 น. เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2561 เวลา 08:08 น.

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำโดย รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงาน

"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018) ซึ่งจัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้นำผลงาน

วิจัยเด่น เรื่อง เทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์สามมิติ และเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อการประยุกต์ใช้

ทางการแพทย์ ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร. พนมศักดิ์ มีมนต์ และ อ.ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์

เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ