Print

รวมประกาศรับทุนวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา [สบวพ.] ปรับปรุง ณ วันที่ 30 ส.ค. 62

Last Updated on Friday, 30 August 2019 11:14 Written by Administrator Friday, 30 August 2019 00:00

There are no translations available.

คลิกดูภาพขยาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ  ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [กำหนดส่ง สบวพ. 13 สิงหาคม 2562 กำหนดส่ง วช. 31 สิงหาคม 2562] ดูรายละเอียด>>

2. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [กำหนดส่ง สบวพ. 20 สิงหาคม 2562 กำหนดส่ง วช. 31 สิงหาคม 2562] ดูรายละเอียด>>

3. งบประมาณโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 [กำหนดส่ง สบวพ. 6 กันยายน 2562 กำหนดส่ง สกสว. 20 กันยายน 2562] ดูรายละเอียด>>

4. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ  ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [กำหนดส่ง สบวพ. 20 กันยายน 2562 กำหนดส่ง วช. 30 กันยายน 2562] ดูรายละเอียด>>

5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2563 [กำหนดส่ง สบวพ. 20 กันยายน 2562 กำหนดส่ง วช. 30 กันยายน 2562] ดูรายละเอียด>>

6. พัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 [กำหนดส่ง สบวพ. 20 กันยายน 2562 กำหนดส่ง วช. 30 กันยายน 2562] ดูรายละเอียด>>