พิมพ์

ขอเชิญส่งบทความ ตีพิมพ์วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 16:09 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จัดทำวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นขึ้น

เพื่อรวบรวมและเผยแพร่บทความวิชาการด้านนิติศาสตร์สู่สาธารณะ โดยกำหนดเผยแพร่รายครึ่งปี

ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม)

สามารถดูรายละเอียดเว็บไซต์ http://e-journal.sru.ac.th Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84100