พิมพ์

มูลนิธิฯ ประกาศรับสมัครขอทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:11 น. เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:11 น.

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

ประกาศรับสมัครขอทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562

สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.parliament.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่