พิมพ์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการในวารสารบัญชีปริทัศน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:11 น. เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:11 น.

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการในวารสารบัญชีปริทัศน์

ในช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562

ไม่มีค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองบรรณาธิการวารสารบัญชีปริทัศน์ สำนักวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 57100

โทร. 0-5377-6000 ต่อ 1921, 1922

อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

accounting.crru.ac.th