พิมพ์

เกณฑ์คุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ.2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2561 เวลา 13:07 น. เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2561 เวลา 13:07 น.

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2561 31 ก.ค. 2561