พิมพ์

กิจกรรม KM สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง เทคนิคการใช้งาน Windows8

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 21:06 น. เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 16:06 น.

กิจกรรม KM สถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง เทคนิคการใช้งาน Windows8 
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา