พิมพ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2557 เวลา 13:07 น. เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2557 เวลา 13:07 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนาต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา