พิมพ์

การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2557 เวลา 08:08 น. เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2557 เวลา 08:08 น.

การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 19.00 น.

ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ