พิมพ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ An International Course on Human Subject Protection

เขียนโดย Administrator วันจันทร์ที่ 08 กันยายน 2557 เวลา 10:09 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ
An International Course on Human Subject Protection
วันที่ 4 - 5 กันยายน 2557


ณ ห้องสุรนารี สุรสัมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา