พิมพ์

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชศึกษาดูงาน สบวพ.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 11:12 น. เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 11:12 น.

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ " การบริหารงานวิจัย "

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)