พิมพ์

ทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ Short-term research scholarship (Inbound/Outbound)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 17:06 น. เขียนโดย phraeploy jangphon วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 14:10 น.

ประกาศ

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 2561 02 .. 2561

แบบฟอร์ม

- แบบขออนุมัติรับทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ (สบวพ.-SRO-01) 10 ม.ค. 2562

- แบบข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) (สบวพ.-SRO-02) 10 ม.ค. 2562

- แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (ทุน Outbound) (สบวพ.-SRO-03) 06 มิ.ย. 2562

- แบบขอส่งผลงานทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ (สบวพ.-SRO-04) 11 มิ.ย. 2562