อัตราค่าลงทะเบียน

 
ประเภท   ค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนออนไลน์(เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ)   ฟรี
นักศึกษา   ฟรี
บุคคลทั่วไป   ฟรี
   

ติดตามข่าวสาร


 

สอบถามข้อมูล

ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0-4422-4757
โทรสาร: 0-4422-4750
E-mail:  ranc2016@sut.ac.th