สถานที่จัดการประชุมวิชาการฯ


                                        อาคารสุรพัฒน์ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 

 

การเดินทาง

 
 • โดยทางรถยนต์
  ท่านสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทางคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน)
  แยกเข้าทาง หลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ที่สระบุรี ขับตามเส้นทางจนถึงสะพานต่างระดับ 
  บริเวณสามแยกปักธงชัย (ก่อนถึงตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 5 กม.) จากนั้นขึ้นสะพานตรงไป
  ยัง อ.ปักธงชัย อีกประมาณ 7 กม. ทางเข้ามหาวิทยาลัยจะอยู่ทางด้านขวามือ รวมระยะทาง
  259 กิโลเมตร อีกเส้นทาง คือ จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านมีนบุรี ฉะเชิงเทรา
  พนมสารคาม กบินทร์บุรี ปักธงชัยมายังนครราชสีมา ก่อนถึงนครราชสีมาประมาณ 20 กม.
  จะมีทางเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ทางด้านซ้ายมือรวมระยะทาง 273 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
  ประมาณ 3 ชั่วโมง ...ท่านสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ โทร.
  0-4422-4080-3
 • ทางรถโดยสารประจำทาง 
  บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งตะวันออก
  เฉียงเหนือ ไปนครราชสีมาทุกวัน รายละเอียดสอบถาม โทร. 0-2272-5761-5 (รถธรรมดา) 
  และโทร.0-2272-5241(ปรับอากาศ) ท่านสามารถลงรถได้ที่สามแยกปักธงชัย และขึ้นรถเมล์ 
  สาย มทส.เข้ามายัง มทส (มีรถเมล์ 2 สายคือ สาย มทส - เทคโนโลยีราชมงคล สีเหลือง ขาว 
  และสายหัวทะเล -มทส. สีม่วงขาว ราคาค่าโดยสาร 15 บาท)
 • ทางรถไฟ 
  มีรถไฟออกจาสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ไปนครราชสีมาทุกวัน รายละเอียดสอบถามที่หน่วยบริการ
  เดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0-2223-7010. 0-2223-7020

แผนที่เส้นทางในมหาวิทยาลัย


แผนที่เส้นทางในมหาวิทยาลัยพร้อมรายชื่่ออาคารที่ทำการ (240 KB) 
        
แผนที่ตัวเมืองนครราชสีมา
          
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา

ติดตามข่าวสาร


 

สอบถามข้อมูล

ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0-4422-4757
โทรสาร: 0-4422-4750
E-mail:  ranc2016@sut.ac.th