มทร.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดเกิดเครือข่าย

นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร 04-4233-000
โทรสาร 04-4233064