ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ RANC 2016ขอเชิญส่งบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11
หัวข้อ “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ”
ระหว่างวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559

ณ สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2559
คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
เว็บไซต์ลงทะเบียน http://ird.sut.ac.th/ranc2016
ติดตามข่าวสาร www.facebook.com/ranc2016