ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ได้จัดประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนเทคโนโลยีแพลทฟอร์ม

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ได้จัดประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนเทคโนโลยีแพลทฟอร์ม ในขอบข่าย Nano-coating, Nano-eccapsulation และ Functional nanostructure ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย ชั้นล่าง อาคารวิจัย ตามกำหนดการ ดังนี้ 13.30 -13.50 ลงทะเบียน 14.00-14.30 ภาพรวมศูนย์นาโนเทคโลยีแห่งชาติ การทำวิจัยภายในศูนย์ ฯ และแผนที่นำทางนาโนเทคโนโลยีโดย ศ.นพ. […]