ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ได้จัดประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนเทคโนโลยีแพลทฟอร์ม


ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ได้จัดประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนเทคโนโลยีแพลทฟอร์ม ในขอบข่าย Nano-coating, Nano-eccapsulation และ Functional nanostructure ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย ชั้นล่าง อาคารวิจัย ตามกำหนดการ ดังนี้

13.30 -13.50 ลงทะเบียน
14.00-14.30 ภาพรวมศูนย์นาโนเทคโลยีแห่งชาติ การทำวิจัยภายในศูนย์ ฯ และแผนที่นำทางนาโนเทคโนโลยีโดย ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
14.30-15.00 การสนับสนุนทุนวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย นางพัชรี กุลปวีณ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
15.00-14.00 รับฟังความคิดเห็น/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญท่านคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้ารับฟังการชี้แจงโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้สนใจโปรดแจ้งชื่อที่ฝ่ายธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 4750 , 4702 หรือทาง e-mail : daranee@sut.ac.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Leave a comment

Your email address will not be published.