สมาชิกเครือข่ายอีสานล่าง ชมภาพกิจกรรม เสวนาระดมสมองจัดทำชุดโครงการการท่องเที่ยวอิสานล่าง ครั้งที่ 1 และ 2


จากการกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมสมองเพื่อจัดทำชุดโครงการการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1 และ 2 ของเครือข่ายฯ ณ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายรับชมภาพกิจกรรมได้ที่ เมนูภาพกิจกรรมค่ะ http://ird.sut.ac.th/lnern/index.php?option=com_content&view=category&id=45:2010-09-02-06-58-49&Itemid=94&layout=default

Leave a comment

Your email address will not be published.