อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมสู่ AEC


อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมสู่ AEC
วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2557 ณ คลองทรายรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

DSCN6446
DSCN6457
DSCN6493
DSCN6508
DSCN6519
DSCN6521
DSCN6637
DSCN6643
DSCN6672
DSCN6717
DSCN6727
DSC_0047
DSC_0027
DSC_0013
DSC_0075


Leave a comment

Your email address will not be published.

One thought on “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมสู่ AEC