สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethic Office)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีClick ที่รูปภาพเพื่อไปยังเว็บไซต์ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethic Office)