ทุน Full-time Researchers - บพค. F13 (S4P21)


ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุน Full-time Researchers - บพค. F13 (S4P21)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 กำหนดการงานประชุมวิชาการ Brainpower 2023 วันที่ 18-20 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 13 พฤศจิกายน 2566 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุน Full-time Researchers - บพค. F13 (S4P21)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย โครงการการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (สำหรับป.เอก) 13 พฤศจิกายน 2566 Download
2 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย โครงการการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยระดับหลังปริญญาโท (สำหรับป.โท) 13 พฤศจิกายน 2566 Download
3 ใบสำคัญรับเงิน FtR บพค. 23 พฤศจิกายน 2566 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอนุรักษ์
โทร. 4763
E-mail : anuruk@sut.ac.th

เรื่องการเบิกเงินได้ที่

คุณวริศรา / คุณศิริวรรณ
โทร. 4702 / 3798
E-mail : warisra@sut.ac.th / siriwan.p@sut.ac.th