ขอเชิญประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาชุดข้อเสนอโครงการ ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ

2021-12-09    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 67