ประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาชุดข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบวิจัย ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ

2021-12-15    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 9