ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ "Social Innovation in the Era of Global Changes after Covid-19 Crisis: นวัตกรรมสังคมในยุคแหล่งการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังวิกฤตโควิด-19"

2020-10-05    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 10