วช. ขอเชิญร่วมประชุมระดับนานาชาติ : การมุ่งสู่การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19 (THA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water and Climate Change Management After COVID-19)

2022-01-20    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 10