สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมออนไลน์ Colloquium ครั้งที่ 9   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณี การใช้แสงซินโครตรอนในการศึกษาวิจัยทางด้านวัสดุอุตสาหกรรม

2022-02-28    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 82