ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ด้านแรงงานและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องด้าน เศรษฐกิจการแรงงาน เข้าร่วมเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

2020-10-06    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 56