ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ เรื่อง แนวคิดจากประสบการณ์วิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ. ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง

2022-03-10    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 66