วช. ขอเชิญนักวิจัย มทส. เสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

2022-06-07    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 66