บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ออนไลน์ ​​​​​​​การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้ตรงเป้าหมาย -ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566

2022-11-23    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 12