สบวพ. เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจเสนอโครงการเชิงหลักการ Concept Paper ขอรับเงินอุดหนุนฯ เพื่อส่งนักวิจัยเต็มเวลา Full-time Researchers ไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2023-08-17    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 7