สกสว.ขอเชิญประชาคมวิจัยผู้สนใจเข้าร่วม “ประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ผ่านช่องทางออนไลน์ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

2020-11-06    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 11